Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως οι Αγώνες θα διεξαχθούν, όπως έχει οριστεί, το Σάββατο, 1 Απριλίου του 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Έχει ήδη αποσταλεί στα συμμετέχοντα σχολεία η λίστα με τα ονόματα και τα στοιχεία των μαθητών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες μας για έλεγχο. Σε περίπτωση που δεν μας αποσταλεί κάποια διόρθωση, η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε κάποια από τις Επιτροπές Αξιολόγησης των Αγώνων μας παρακαλούνται να επισκεφτούν τη σελίδα μας στις 31 Μαρτίου 2017, οπότε και θα αναρτηθούν οι λίστες των Επιτροπών Αξιολόγησης.

Παρακαλούμε πολύ να επισκέπτεστε τη σελίδα των 2ων Φιλολογικών Αγώνων για περαιτέρω ενημέρωση.
Η Οργανωτική Επιτροπή
Σάββατο, Μαρτίου 11, 2017

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Λήξη υποβολής αιτήσεων

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους 2ους Φιλολογικούς Αγώνες του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» έχει λήξει. 

Ευχαριστούμε τα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στους 2ους Φιλολογικούς Αγώνες «ΔΕΛΑΣΑΛ» και ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες μαθητές και τους καθηγητές-συνοδούς τους πως οι Αγώνες θα διεξαχθούν, όπως έχει οριστεί, το Σάββατο, 1 Απριλίου του 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Ενημερωτικό υλικό και ενδεικτικά θέματα έχουν ήδη αναρτηθεί στη σελίδα μας.

Προσεχώς, θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής η λίστα με τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες μας, καθώς και τα στοιχεία που μας έχουν δηλώσει τα εν λόγω σχολεία.

Παρακαλούμε πολύ τους διαγωνιζόμενους και τους εκπαιδευτικούς τους να επισκέπτονται τη σελίδα των 2ων Φιλολογικών Αγώνων για περαιτέρω ενημέρωση. 


Η Οργανωτική Επιτροπή
Παρασκευή, Φεβρουαρίου 17, 2017

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Νεότερη Ανακοίνωση

H 16η Φεβρουαρίου 2017 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους 2ους Φιλολογικούς Αγώνες του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

Σας ενημερώνουμε πως έχουν συμπληρωθεί οι συμμετοχές για τον Διαγωνισμό Ιστορίας.

Για τον Διαγωνισμό Ορθογραφίας έχουν απομείνει μόνο πέντε συμμετοχές.

Η Οργανωτική Επιτροπή
Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017

Ανακοίνωση

H 16η Φεβρουαρίου 2017 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους 2ους Φιλολογικούς Αγώνες του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

Σας ενημερώνουμε πως για τον Διαγωνισμό Ιστορίας έχουν απομείνει μόνο τέσσερις συμμετοχές, ενώ για τον Διαγωνισμό Ορθογραφίας μόνο πέντε.

Η Οργανωτική Επιτροπή
Πέμπτη, Φεβρουαρίου 16, 2017